Contributie leden EGSV (sportseizoen 2022 - 2023)

Recreatiegym of acrorecreatie (op basis van 1 uur per week)                               

€ 12,- per maand

Acro instap (op basis van 2 uren per week)

€16,25,- per maand

Turnselectie (op basis van 3 uur per week)                                    

€ 20,50,- per maand

Acroselectie (op basis van 4 uur per week)        

€ 24,75,-  per maand

__________________________________________________________________________________________________________________________

Voor de selectieleden wordt het wedstrijdgeld, vergoeding boetes juryleden (€ 10,- per lid per wedstrijdgroep), vergoeding juryleden (€ 12,50 per lid per wedstrijdgroep) elk separaat in rekening gebracht (achteraf in mei/juni).

De tarieven zijn exclusief de bondscontributie welke per kwartaal wordt geïnd.

De contributie wordt elke maand rond de 25e van de maand automatisch van uw rekening geschreven.

Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht gehouden, gerekend vanaf de datum dat de afmelding door de ledenadministratie is ontvangen. Afmeldingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden gedaan via de ledenadministratie

U kunt uw zoon/dochter aanmelden met behulp van het volgende inschrijfformulier. U kunt dit formulier invullen en vervolgens versturen naar onze ledenadministratie.


Bondscontributie
Vier keer per jaar wordt de bondscontributie van de KNGU geïnd. Deze bedraagt € 6,45 per kwartaal voor leden van 0 t/m 15 jaar en € 7,95 per kwartaavoor leden van 16 jaar en ouder.


Waarom betaalt u bondscontributie?
De KNGU stelt promotiemateriaal als folders, posters, stickers etc. van diverse productgroepen alsmede lesondersteuningsmateriaal voor technisch kader beschikbaar voor de vereniging.
KNGU-leden zijn WA verzekerd.
KNGU-leden kunnen deelnemen aan activiteiten en wedstrijden in alle disciplines op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.
De KNGU betaalt voor de organisaties de BUMA-STEMRA-rechten voor het gebruik van muziek tijdens trainingen en demonstratie.
Aanbod van oefenstof voor recreatie- en wedstrijdsport, alsmede landelijk erkende opleidingen. Organisatie van studiedagen en bijscholingen voor technische leiding, jury en bestuursleden.


 • Samen met mijn twee partners train ik bij de acroselectie.
  Het is soms hard trainen om alle elementen onder de knie te krijgen, maar de trainingen zijn altijd erg gezellig. Afgelopen jaar hebben we het NK gehaald en we hopen ons ook dit jaar daarvoor te plaatsen. 

  - Jenice van Dijk
 • Elke donderdagmiddag ga ik naar de gym. 
  Ik vind de gym heel leuk omdat we altijd leuke spelletjes doen. 
  De brug vind ik het allerleukst om te doen en ook de tumbling vind ik leuk.
  Ik kan de split al en de spagaat bijna! 

  - Roos van Dalfsen
 • Turnen is een leuke sport!
  Het leuke is dat je vier verschillende toestellen hebt: balk, brug, sprong en vloer.
  Maar turnen is natuurlijk ook leuk omdat ik bij EGSV turn!

  - Myrthe Beens
 • Ik vind het super leuk om bij de acroselectie van EGSV te zitten, omdat je dan ook wedstrijden doet. Daar moet je haar goed zitten en draag je een mooi pakje met glitters.
  Bij EGSV is het plezier belangrijker dan het winnen. Als je dan een wedstrijd wint, is het alleen maar nog mooier.